GÓI DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE

LANDING PAGE

 • Business Analysis

 • UX Research

 • Thiết kế Concept (1)

 • Thiết kế bố cục

 • Kiến trúc thông tin

 • Thiết kế UX/ UI

 • Lập trình Front end

 • Lập trình Back end

 • Responsive (mobile & tablet)

 • Hệ quản trị nội dung (CMS)

 • Biên tập nội dung

 • Cài đặt tracking

 • Cài đặt Livechat

 • Ghi chú:

  – Thời gian làm việc không bao gồm thứ 7, chủ nhật, ngày lễ và thời gian phản hồi, chỉnh sửa.

  [1] Concepts: được hiểu là một ý tưởng thiết kế khác biệt từ màu sắc, bố cục hoặc form dáng.

  [2] Điều khoản thanh toán: Đối với gới Landing Page và Business Suit-up, thanh toán 50% khi ký kết và 50% khi xác nhận hoàn thành dự án. Gói E-Commerce thanh toán 40% khi ký kết và 2 lần thanh toán (mỗi lần 30%) còn lại theo tiến độ dự án.

PTAGENCY thiết kế web miễn phí hosting và domain năm đầu tiên
PTAGENCY thiết kế web miễn phí hosting và domain năm đầu tiên
person holding iPhone turned on
person holding iPhone turned on